ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่อยู่ เลขที่ 422 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร : 

FAX :

E-mail :