การเตรียมบ่อเลี้ยง

 • บ่อดิน
   • บ่อใหม่ หมายถึง บ่อที่เพิ่งขุดเสร็จใหม่ ๆ ยังไม่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใดมาก่อน ขั้นตอนการเตรียมบ่อ
    • ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้มีความเหมาะสม
    • การตากบ่อ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
   • บ่อเก่า ขั้นตอนการเตรียมบ่อ แบ่งเป็น 2 กรณี
    • กรณีสูบน้ำออกได้ ให้สูบน้ำออกจากบ่อให้หมด ขุดลอกเลน กำจัดวัชพืชและศัตรูของปลาออก และตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง
    • กรณีที่ไม่สามารถสูบน้ำออกได้หมด ให้ใช้โลติ้นในอัตราส่วน 10 กิโลกรับต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร้ ระดับน้ำ 30-50 เซนติเมตร ราดน้ำโลติ้นให้ทั่วบ่อเพื่อให้ปลาที่ไม่ต้องการตาย จับปลาเหล่านั้นออกให้หมดบ่อ สูบน้ำขังไว้ในบ่อ 1 สัปดาห์จึงระบายน้ำออก แล้วสูบน้ำใหม่จะได้น้ำที่ใช้ได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *